Een beter mens worden?

Niet Beter Dan Iemand Anders, Maar beter dan men Was

Bent u geïnteresseerd in persoonlijke groei, alle kanten van uzelf leren kennen en benieuwd wat de vrijmetselarij u kan bieden?

Maak een afspraak en uw vragen worden openhartig beantwoord.

Vrijmetselarij

Mensen zoeken naar zin en betekenis in hun leven, zowel in zichzelf als in de wereld om hen heen.

Vrijmetselaren doen dat op hun eigen specifieke en rituele wijze. Een vrijmetselaar probeert verbinding te zoeken tussen wat gescheiden is en geeft een eigen betekenis aan het zoeken naar waarheid.

Vrijmetselaren zijn kritisch, beschouwend en in beginsel ondogmatisch.

De vrijmetselarij is geen religie en schrijft niet voor hoe mensen moeten leven. De vrijmetselarij nodigt haar leden uit om dit zelf te ontdekken en hierover met elkaar in dialoog te treden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van symbolen en rituelen die soms al eeuwen oud zijn.

“Inwijdingen blijven voor mij hoogtepunten in mijn leven waar ik ook veel aan heb in mijn dagelijks bestaan”

Lid Worden

U zet zelf de eerste stap door contact te zoeken met onze loge.

Wij zullen u dan uitnodigen voor een aantal gesprekken met leden van de loge om nader kennis te maken en vragen van uw kant te beantwoorden.

Centraal staat de vraag wat de loge u te bieden heeft en of uw lidmaatschap de loge zou dienen.

Uiteindelijk zult u door twee meester-vrijmetselaren worden voorgedragen in de loge.

Klik op één van de knoppen om een afspraak te maken.

3d3da8c7-b7ed-4fd5-8b78-068af4767b1a

Werkwijze

Men neemt aan dat de vrijmetselarij is ontstaan uit de middeleeuwse steenhouwersgilden.

Het ambachtelijke handwerk van de gilden heeft in de loop van de eeuwen steeds meer een symbolische betekenis gekregen.

Zo staat het “bewerken van uw ruwe steen” nu voor het werken aan jezelf en de zoektocht naar zin en betekenis.

‘Analoog aan de gilden’ is ook de leerweg van de vrijmetselaar die van leerling, gezel tot meester.

Symbolen geven ruimte aan een individuele invulling en onderling begrip.

Tot de symbolische arbeid behoren de ceremoniële plechtigheden waarin een nieuw lid ingewijd wordt tot leerling-vrijmetselaar, de bevordering tot gezel en de verheffing tot meester.

Gemengde Loge

Van oudsher is de vrijmetselarij voorbehouden aan mannen en in sommige orden is dat nog steeds zo.

In 1893 is echter in Frankrijk vanuit de mannen loge “Les Libres Penseurs” een gemengde loge opgericht.

Dit initiatief heeft navolging gevonden in vele landen, zo ook in Nederland.

De loge Fiat Lux in Leeuwarden maakt deel uit van deze traditie.

abaee8d1-d934-4f8a-8f0b-3296498817f3

Loge Fiat Lux

Loge Fiat Lux is opgericht in 1939 en is een zelfstandige loge in de traditie van de gemengde vrijmetselarij.

Sinds 2005 is Fiat Lux aangesloten bij het Grootoosten van Luxemburg, een internationale Orde met een liberale opvatting over de vrijmetselarij.

Onze leden variëren in leeftijd en beroepsmatige- en scholingsachtergrond.

We vinden elkaar in de beleving van symboliek en vormen een hechte broederschap.

We zoeken daarbij naar een geestelijke houding waarin verbondenheid met alle mensen het doel is.

Dankbaarheid
Yesterday is history; Tomorrow is a mystery; But today is a gift; That's why they call it the present.

- Eleanor Roosevelt
Click Here
Verandering
De maatschappij veranderen is niet het moeilijkst, het is veel moeilijker om jezelf te veranderen.

- Nelson Mandela
Click Here
Eenvoud
”Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner. Het is de duur bevochten stempel van de meester."

- Godfried Bomans
Click Here
Wijsheid
Wijsheid begint met verwondering.

-Barry Atsma
Click Here
Harmonie
"Er ontstaat geen harmonie als iedereen dezelfde noot zingt".

-Doug Floyd
Click Here
Opoffering
'Alleen iemand die zich met al zijn krachten en met hart en ziel aan iets wijdt, kan een ware meester zijn. Daarom vraagt meesterschap alles van de mens.'

- Albert Einstein
Click Here
Lot
De langste reis is de reis naar binnen, voor hem die zijn bestemming koos, die zijn zoektocht is begonnen, naar de bron van zijn wezen.

- Dag Hammerskjöld
Click Here
Betekenis
De mens - een wezen op zoek naar betekenis.

- Plato
Click Here
Zoektocht
Laat hij die zoekt niet ophouden met zoeken, totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij verontrust worden. En als hij verontrust is, zal hij zich verwonderen en hij zal over het Al heersen.

- Evangelie van Thomas
Click Here
Ontwetendheid
Hoe moet ik leven - las ik in een brief van iemand aan wie ik van plan was hetzelfde te vragen.

- Wislawa Szymborska
Click Here
Onzekerheid
Hoe moet ik leven - las ik in een brief van iemand aan wie ik van plan was hetzelfde te vragen.

- Wislawa Szymborska
Click Here
Instinct
Voor het bepalen van de Koninklijke weg zijn navigatiesystemen niet bruikbaar. Omdat de eindbestemming onbekend is rest ons slechts een innerlijk kompas.

-Gerard Geuke
Click Here
Vrijheid
Over tolerantie en vrijheid van meningsuiting gesproken: “Ik ben het in alles wat u zegt met u oneens, maar ik zal er tot mijn dood voor strijden dat u het mag blijven zeggen.” Voltaire, Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) (1694-1778)

- Voltaire
Click Here
Liefde
Duisternis kan duisternis niet verjagen, dat kan alleen het licht. Haat kan haat niet verjagen, dat kan alleen liefde.
Click Here
Actie
Mijn leven lang bevond ik mij in de kring der wijzen en ik vond niets beters voor een mens dan zwijgen. Niet het leren is het voornaamste maar het doen.

- Spreuken der Vaderen
Click Here
Dapper
Het is niet omdat de dingen moeilijk zijn, dat wij niet durven.Het is omdat wij niet durven, dat ze moeilijk zijn.

- Seneca
Click Here
Perspectief
Er zijn geen vrienden of vijanden. Er zijn alleen leermeesters en leerlingen.

- Anoniem
Click Here
Groei
Als de leerling bereid is, zal de meester verschijnen.

- Boeddhistisch gezegde
Click Here
Keuzes
Voor de mens staan drie wegen open om verstandig te handelen: De edelste weg: nadenken De gemakkelijkste weg: volgen De bitterste weg: ervaring

- Confucius
Click Here
Taal
Mijn excuus, grote vragen voor mijn kleine antwoorden. Duld, geheim van het bestaan, dat ik draadjes uit je sleep pulk. Neem me niet kwalijk, taal, dat ik pathetische woorden van je leen en vervolgens veel moeite doe om ze luchtig te laten klinken.

- Wislawa Szymborska
Click Here
Verlichting
‘Verlichting is niet door een magische poort een denkbeeldig rijk binnentreden. Verlichting is uit je luie stoel opstaan en aan het werk gaan.’

- (vrij naar Stephen Gaskin, uit ‘This season’s people’)
Click Here
Previous slide
Next slide